НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 958815 Картинка 7085664 Картинка 8453409 Картинка 9148998 Картинка 8898866 Картинка 10807540 Картинка 10248227 Картинка 6425591 Картинка 4733947 Картинка 10949800
Всичко за кандидат-студента ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences 80 години НСА
Всичко за кандидат-студента ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences 80 години НСА
новини СЪБИТИЯ Учебен Процес СЪСТЕЗАНИЯ
Среща на върха
“Спорт и иновации”

Поклонение пред
доц. Людмила Червенкова

Скръбна вест – почина доц. Людмила Червенкова

Скръбна вест
почина проф. Доротея Стефанова

Промяна в мястото на провеждане на курс ТАО - задочно обучение!

НСО с дарение за обучението на студентите

Напомняне за предстоящата Седма международна научна конференция „Спорт и сигурност“

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ - РОБЕРТО СОЛИНАС

Защита на дисертация
Мария Бончева

Защита на
дисертационен труд
Тервел Венков Пулев

Покана за международен форум по киберсигурност в Израел

Покана за международна конференция "Борба с травматизма при младите спортисти"

Покана за Национална студентска конференция

Поздравителни адреси
за 24 май

Защита на дисертация – ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ – РОСИЦА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

Защита на дисертация – Стефания Стефанова Найденова

 Всички 


 Всички 

График за явяване на държавен изпит за ОКС "бакалавър"

График за явяване на защита на дипломна работа за ОКС "бакалавър"

Преддипломен клиничен стаж, специалност "Кинезитерапия"-4 смяна

Допълнителни дати за колоквиуми по „Спортна медицина“

ГРАФИК за явяване на държавен изпит ОКС "МАГИСТЪР"

ГРАФИК за явяване на държавен изпит – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА за ОКС "МАГИСТЪР"

РЕДОВНА ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 26.05 - 17.06.2023

Предварителен изпит по "Гимнастика" и "МП гимнастика"

СИД „КОНЕН СПОРТ“

Изпит по преддипломна управленска практика

СИД „Езикова култура”
( Български eзик )

СИД Футбол за хора с увреждания

Вътрешна защита на магистърски тези - КТ и ФТР

График - Преддипломен клиничен стаж, специалност "Кинезитерапия"

Шеста лекция по преддипломна управленска практика за студенти от Нова специалност „Спорт“

СИД „Стрелба с лък”

Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Кинезитерапия"

 Всички 


 Всички 

Професионално-квалификационна степен за учители
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. "СПОРТ И НАУКА" ЕРАЗЪМ+
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. ЕРАЗЪМ+
e-STUDENT ГОДИШНИК НА НСА КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
e-STUDENT ГОДИШНИК НА НСА КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
Facebook logo   Twitter logo   YouTube logo
Декларация за достъпност |  Правилник за мрежова и информационна сигурност
За промени и предложения пишете на администратора на сайта: webmaster@nsa.bg   |   Правила за публикуване