Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"
 артинка 2103526  артинка 9887859  артинка 2929439  артинка 4158565  артинка 2001384  артинка 10519912  артинка 7493051  артинка 2792595  артинка 8520423  артинка 6520502

»вет Ћалова избра базата на Ќ—ј за старт на подготовката си след извънредното положение

—лед два месеца на социална изолаци€, заради пандеми€та от разпространение на COVID-19, звездата на българската и световна атлетика, »вет Ћалова, се завърна на пистата за възобнов€ване на тренировъчната си дейност. — отпадането на извънредното положение в страната, т€ стартира подготовката си на базата на Ќационална спортна академи€, заедно със сво€ съпруг и професионален партньор Ц —имоне  олио.

¬ интервю за Ќова телевизи€, което се проведе на официални€ стадион на јкадеми€та, Ћалова сподели, че усещането да е отново на пистата е неверо€тно. Д’аресвам много този стадион. »ма прекрасна гледка към ¬итоша, зелено е, топло е, спокойно е. Ќаистина е неверо€тно, все едно съм отново вкъщиУ Ц за€ви спринтьорката ни пред екипа на Ќова и допълни, че трудностите през последните месеци е приела като поредното предизвикателство, поредната трудност, през ко€то тр€бва да премине и да продължи напред.

—ъс съпруга й —имоне планират да се завърнат в сво€ дом в –иети веднага, когато това стане възможно, защото там е и треньорът й –оберто Ѕономи, който е важна част от нейни€ тим.

≈вропейската шампионка в спринта на 100 и 200 метра от 2012 -та сподели също, че приема философски отлагането с една година на ќлимпийските игри в “окио и изрази надежда, че именно това може да € направи още по-специална. Дўе видим по-силни резултати, защото този глад, който ще остане в нас, тази нереализаци€ през годината без ќлимпийски игри, без ≈вропейско първенство, без гол€ма част от сезона, см€там, че това именно ще ни бута напред и може би ще доведе след себе си много по-добри резултати на ќлимпиадата. —ъс сигурност провеждането на »грите ще бъде нещо още по-силно и стойностно от вс€когаУ Ц убедена е »вет Ћалова и допълни, че това върху, което работи е именно там да бъде най-добрата верси€ на себе си.
¬сички


??????? ??? Facebook Twitter Share