НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА откри учебната 2019/2020 в образователно-квалификационна степен „Магистър“

Цялото ректорско ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски се събра в Аула Максима, за да открие заедно с 280 студенти в ОКС „Магистър“ учебната 2019/2020 година.

Ректорът, проф. Пенчо Гешев поздрави студентите за желанието да продължат образованието си в спортната Академия с пожелание и за успешно завършване. „Винаги съм казвал, че големите дати за един Университет са откриването на учебната година и връчването на дипломите. Радващо е, че все повече студенти и от други висши училища изявяват желание и се записват при нас в тази образователна степен, което е оценка за качеството на обучение в НСА. Във всички случаи ОКС „Магистър“ ви отваря по-широко вратите за реализация в практиката, както и за продължаване в следващата образователно-научна степен „Доктор“ – допълни проф. Гешев.

Той връчи лично студентската книжка на отличника в кандидатстудентската кампания Александър Начев от магистърска програма „Спорт за високи постижения“.

Ръководителят на Център „Магистри“ доц. Галина Очева изрази пред студентите убеждението, че те ще получат най-добрата подготовка за бъдещата им реализация, като им пожела да бъдат смели, взискателни и отговорни в обучението си.

Бъдещите магистри получиха студентските си книжки от ръководителите на 17-те магистърски програми в Национална спортна академия.


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share