НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ПОКАНА за честване на Деня на Академията – 15.11.2019 и откриване на Втори международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първи балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“

Ректорското ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски“ има удоволствието да покани академичната общност на НСА на тържествено събрание по случай Деня на Академията – 15 ноември. Празничната церемония ще се състои на 15 ноември 2019 г. (петък) от 10:00 часа в Аула Максима – Ректорат, Студентски град.

След Тържественото събрание официално ще бъде открит Вторият Международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, който ще се проведе съвместно с Първи балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“.

Водещи лектори на Конгреса ще бъдат: Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката; д-р Юри Шефер – президент на Международния съвет за спортни науки и физическо възпитание; доц. д-р Иржи Балаш от Факултета по физическо възпитание и спорт и Центъра за спортни изследвания и спорт на открито на Карловия университет в Прага; проф. Наталия Стамбулова, ДН – професор по спортна психология от Университета в Халмщад, Швеция.

Постерната сесия на конгреса ще бъде на 16 ноември 2019 г. (събота) от 10:45 ч. в Залата по баскетбол на Закрити спортни съоръжения. Церемонията по награждаване на най-добър млад учен и най-добри постери, както и закриването на конгреса ще бъдат от 12:30 ч. в Аула Максима.

Непосредствено преди конгреса, на 14 ноември 2019 г. (четвъртък) от 16:30 ч., в Заседателната зала на НСА (3 ет.) ще бъде подписано Рамково споразумение за академично сътрудничество и създаване на регионална академична мрежа  между 12 балканските спортни университети и факултети.

 

Програма на конгресаhttp://icass2019.com/wp-content/uploads/2019/11/Final-Program-of-the-Congress-2019.pdf

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share