НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5717804 Картинка 4190873 Картинка 11022264 Картинка 2220540 Картинка 1592720 Картинка 12179758 Картинка 7768492 Картинка 10288207 Картинка 9715858 Картинка 10107594

Нови идеи за развитие на спортната наука предложи, завършилия в НСА Втори международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първи балкански конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“

Като повече от успешен бе определен от гости и участници, завършилия в НСА „Васил Левски“ Втори международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, съвместно с Първия балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт, здраве“.

В двата дни на конгресната програма се включиха 317 регистрирани участници от 21 държави, а 264 автори представиха 127 доклада в  пленарните и паралелни сесии, както и в постерната сесия.

Заместник-ректорът по научната и международна дейност, проф. Татяна Янчева -  вицепрезидент на Конгреса, благодари на всички участници и изрази удовлетворението от добрите и ползотворни дискусии по време на сесиите.

Тя изказа специални благодарности на водещите лектори на конгреса – г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, д-р Юри Шефер- президент на Международния съвет за спортни науки и физическо възпитание, проф. Наталия Стамбулова и доц. Иржи Балаш, както и на модераторите на паралелните научни сесии.

Кулминацията на научния форум бе на церемонията по закриване с връчването на наградите за млад учен и най-добър постер.

Високото ниво на доклади на младите учени и изследователи постави в затруднение академичното жури в състав – проф. Татяна Янчева, проф. Даниела Любенова и доц. Стефка Джобова и след дълга дискусия първата награда си поделиха Надежда Попова и Николай Иванов.

 „Освен финансовата стойност на наградата, която те си разделят, ние поемаме ангажимент за тяхното участие в международни научни конгреси и конференции. През последните години в НСА държим много на стимулирането на нашите млади колеги и създаване на повече условия за тяхното научно израстване, а безспорно участието в международни форуми е един от пътищата за това“ – заяви проф. Татяна Янчева.  

При постерите задачата на журито беше още по-трудна и отново се стигна до завишаване на предварително обявените награди.

Ганчо Проданов бе отличен с първа награда, Любомира Саздова с втора, а трета си разделиха  изследователския тандем Светлана Соколовска/Елена Орлова и Марина Петрова.

Ректорът на НСА „Васил Левски“ и президент на Конгреса, проф. Пенчо Гешев, благодари на гост – лекторите за отлично изнесените доклади и на всички участници за добре разработените и поднесени на високо ниво презентации на доклади и на постери.

„Нека си пожелаем голяма част от тези разработки да бъдат приложени в практиката. Да си пожелаем здраве и да се срещнем през 2021 г. на Третия конгрес „Приложни науки в спорта“, както и през следващата година на Втория балкански научен конгрес „Физическо възпитание, спорт здраве“ в Белград – заяви проф. Гешев и закри официално Конгреса.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share