НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Обръщение по повод 19 февруари - отбелязване на делото на Апостола - от председателя на Общото събрание на НСА

Обръщение по повод 19 февруари - отбелязване паметта и делото на Апостола Васил Левски

от председателя на Общото събрание на НСА „Васил Левски“

 

Скъпи възпитаници, студенти, преподаватели и служители на Академията,

Ние всички - представители на един от най-успешните университети в България, имаме достойнството и честта да носим и пазим името на Апостола на Свободата като наш морален символ и  образец  в отговорната ни мисия към нашата нация и държава – да развиваме здравето, личностното усъвършенстване, социалната култура и готовност за творчество и изява на младото поколение. Това ни задължава не само на тази дата, а в цялостната ни педагогическа дейност в Академията и сред обществото да имаме съзнанието и силата, че носим и изявяваме основните ценностни послания на неговия хуманизъм и преданост към Отечеството.  Васил Левски ни даде своите идеи и живот като пример за това. В неговия живот това не бяха празни думи,  защото неговата лична съдба, страдание и разпятие бяха това доказателство за истинския хуманизъм, който той проповядва.

147 години след гибелта на Апостола, ние се сблъскваме с не по-малко изпитания на ценностите и социалното устройство, които светът на технологическата революция и геополитическо противопоставяне предлага на съвременния човек и общество в глобален план. Но колкото и да е далечен от нас деня  6 февруари 1873 г.(деня на гибелта на Апостола по стар стил), толкова по-вярно и безкомпромисно звучат посланията, идеите и моралната кауза на несъмнено една от най-светлите личности на човечеството в съвременната епоха – Васил Левски. Неговата лична съдба и борба бяха съсредоточени върху единството на хуманизма с националното достойнството и социалната справедливост, без които няма истинска Свобода – най-висшата категория в неговата философия.

Заветите на Левски не са обективна даденост или гарантирана социална реалност. Те са един извисен връх, към който всяка личност и всяка генерация от нашето общество е призвана да се издигне и възвиси. Нашата решителна отговорност, като негови наследници и носители на неговото име е да осъзнаем значението и ролята на учителя, на спортния педагог, на водещата личност, която не само трябва да разяснява в обществото неговите велики идеи и универсални ценности, но и да посочи пътя и да подготвя организацията за тяхното постигане в живота на всеки млад човек чрез възпитанието. Ето защо, възпитаниците, студентите и преподавателите в НСА „Васил Левски“ имат това огромно преимущество – да бъдат лидерите на съвременния млад човек, да са личностния пример в съвременното общество.

 

Поклон пред живота и делото на Апостола на Свободата Васил Левски!Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share