Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"
 артинка 8698253  артинка 9058598  артинка 959534  артинка 5762647  артинка 11513979  артинка 9171247  артинка 9974544  артинка 1228915  артинка 6701029  артинка 490226

—¬≈“ЏЋ ¬≈Ћ» ƒ≈Ќ!

 

ƒа съхран€ваме в€рата си, да защитаваме единството и да укрепваме мира.

Ќека бъдем здрави, чисти в помислите си и силни в делата си!

 

 

¬сички


??????? ??? Facebook Twitter Share