НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Среща на ректора с председателя на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Ректорът на Национална спортна академия проведе работна среща с председателя на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта – Славчо Атанасов, на която двамата обсъдиха важни въпроси за състоянието и развитието на Академията, както и приключването на учебната година в условията на епидемична обстановка в страната.

Проф. Николай Изов запозна госта  с начина на провеждане на тазгодишната кандидатстудентска кампания, проектите, които НСА стартира за модернизиране на учебно – спортната си база и подготовката за учебната 2020/2021 година.

Като бивш състезател по плуване и държавен шампион г-н Атанасов прояви интерес към методиката на обучение в специалностите към катедра „Водни спортове“ за придобиване на ОКС „бакалавър“, както и с разработените магистърски учебни програми „Физическо възпитание и спорт“ и „Младежки дейности и спорт“.

На срещата присъстваха също г-жа Румяна Атанасова, експерт към ПК по въпросите на децата, младежта и спорта и г-н Валентин Заяков, съветник на председателя на комисията.

 

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share