НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Секция Чужди езици

Ръководство и администрация
Ръководител - Гл.преп. Татяна Христакиева


Преподаватели- Гл. ас. Лейла Димитрова, доктор; Гл. ас. Румяна Йонкова, доктор; Гл.преп. Весела Славова, доктор; Гл.преп. Екатерина Димитрова; Гл.преп. Лилия Дончева, доктор; Гл.преп. Мариела Радулова; Гл.преп. Невена Маринова; Гл.преп. Татяна Христакиева
Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).

Сподели във Facebook Twitter Share