НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Физиология и биохимия

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Велизар Михайлов, доктор


Преподаватели- Доц. д-р Милена Николова, доктор; Доц. Албена Александрова, доктор; Доц. Велизар Михайлов, доктор; Доц. Лъчезар Стефанов, доктор; Гл. ас. д-р Любомир Петров, доктор; Гл. ас. Валентин Вълчев, доктор; Гл. ас. Галина Узунова; Гл. ас. Красимир Ранков, доктор; Ас. Венера Стефанова; Ас. Даниела Алексиева; Ас. Мария Захаринова; Ас. Николай Заеков, доктор; Ас. Теодора Георгиева
Сектор Физиология Сектор Биохимия
Новини от катедрата

Важно за поправителната сесия по физиология: студентите задължително трябва да се запишат предварително в Катедрата за явяване на изпит!

 

Сподели във Facebook Twitter Share