НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Покана за участие в проект „Спортна дипломатическа академия“

Асоциация за развитие на българския спорт кани треньори и работещи в спортни организации за участие в реализирането на проекта „Спортна дипломатическа академия“.

Той се съсредоточава върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация" и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. 

Проектът ще осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати. 

Проектът включва и следните конкретни резултати:

• 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт;
• Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания;
• Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта.

Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати. 
Модул 1: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения;
Модул 2: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, добро управление в сферата на спорта;
Модул 3: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет;
Модул 4: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме. 

Модулите ще се проведат, както следва:

Модул 1 - България: 11.10-17.10.2019
• Модул 2 - Босна и Херцеговина: 03.12 - 09.12.2019
• Модул 3 - Хърватска: последната седмица на Април 2020
• Модул 4 - Италия: средата на юли 2020 

Профил на участниците:
• Спортни лидери; Спортни треньори; Спортни администратори; Студенти по спортни науки, Активни млади хора, занимаващи се със спорт.
• Мотивирани да развиват своите компетенции в сферата на спортната дипломация #SportDiplomacy;
• Да има опит в областта на спорта;
• Да могат да действат като мултипликатор в местната си общност, като гарантират предаване на натрупаните знания;
• Да се ​​ангажират с участието си в цялата продължителност на Академията за спортна дипломация - 4 модула в периода 2019-2020 г .;
• Да могат да комуникират на английски език (изискват се основно ниво на езиковите познания, за да може участникът да се чувства комфортно по време на академията).

Забележка: Спортна Дипломатическа Академия НЕ включва мобилност на спортисти и участието на спортисти не е възможно.
Забележка: Участието във всички 4 модула са задължително. 

Нужди на участниците, свързани с темата:
• Придобиване на нови знания и умения за популяризиране на принципите на Спортната дипломация #SportDiplomacy;
• Нови инструменти и практики, които да използват в работата си в областта на спорта, свързани със Спортната дипломация # SportDiplomacy;
• Обмен на практики и идеи със спортни експерти от други държави. 

Настаняване и пътуване:
Всички избрани участници ще получат конкретен информационен пакет за всеки от модулите. Спортна Дипломатическа Академия е съфинансирана от Европейския съюз и покрива най-икономичния начин за настаняване, пътни разходи, дневни и работни материали на избрани участници. 

Брой участници:
20 души от всяка държава 


Апликационна форма:
https://goo.gl/forms/OYaHl228eQEOZJni2


Краен срок за кандидатстване: текущ
Пълна информация:  https://www.bulsport.bg/SDA_BG/view.html?nid=21329

„АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ"
България, София 1000, ул. "Триадица" 5Б
Тел: +359 889 137 478
E-mail: info@bulsport.bg
http://www.bulsport.bg/

Facebook: https://www.facebook.com/bulsport.bg/

Twitter: https://twitter.com/bulsportbg

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcYwINAmN2PlnbD3A_fgGhg

Instagram: https://www.instagram.com/bulsport.bg/?hl=en

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share