НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Спортен клуб „Orange Fitness” търси да назначи "треньор" в Детски клуб

Спортен клуб „Orange Fitness” търси да назначи "треньор" в Детски клуб.
Задължения:
• Провеждане на групови занимания, насочени към развитието на всички двигателни качества на децата, в съответствие с методиките, с които разполага веригата;
• Провеждане на индивидуални занимания с деца в зависимост от техните потребности.

Ние предлагаме:
• Работа в екип от професионалисти;
• Периодични обучения в конкретната област;
• Кариерна перспектива и професионално развитие;
• Стабилна заплата.

Какво трябва да притежава един кандидат: 
• Желание за работа – за да бъде успешен в компанията;
• Интелект – за да умее да работи с информация и новости; 
• Целеустременост – за да постига резултати; 
• Доброжелателност и общителност – за да взаимодейства успешно с децата, родителите им и колегите си;
• Гъвкавост – за да може бързо да се адаптира към промени; 
• Отговорност – за да бъде надеждна част от екипа;
• Дисциплинираност - за да спазва правилата.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• Студент НСА, със завършен поне втори курс - Кинезитерапия; Спортна педагогика (висше образование – предимство);
• Познания за възрастовите особености в развитието на децата от 3 -16 годишна възраст;
• Умение за работа с деца (предишен опит – предимство);
• Познания в областта на спорта и фитнеса;
• Владеене на чужд език (английски, руски) – предимство.

Информация и координати може да получите в „Кариерен център“ към НСА „Васил Левски“, ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career.

29.07.2019 г.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share