НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Издигната кандидатура за ректор на НСА „Васил Левски“ за мандат 2019 – 2023 година

На 04.11.2019 год. в служба „Деловодство“ на НСА „Васил Левски“ е постъпило предложение до Председателя на Общото събрание  от катедра „Водни спортове“.  На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“, катедреният съвет издига кандидатурата за ректор на НСА „Васил Левски“ на проф. Николай Изов, доктор за мандат 2019 – 2023 година.

В момента проф. Николай Изов е заместник-ректор по Учебната работа.

Съгласно Правилника,  кандидатури за ректор на НСА „Васил Левски“ могат да се издигат до 19 ноември 2019 год.

проф. Лозан Митев, доктор
Председател на Общото събрание на НСА „Васил Левски“

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share