НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5884055 Картинка 1118046 Картинка 611627 Картинка 643961 Картинка 1669810 Картинка 6120175 Картинка 5638397 Картинка 10708279 Картинка 8200226 Картинка 3243040

Тримесечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №1/2019 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат в събота и неделя.

            За допълнителна информация и записване – телефон: 02/40 14 238 – ЦСДК.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share