Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"

»нтересно за завършващите студенти от ќ — ДбакалавърУ и ќ — ДмагистърУ по специалност Д”чител по ‘¬—У

"«аедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на ко€то участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работ€т на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. ѕрограмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.

«а да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Ќужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.

 ато участник в програмата на "«аедно в час" вие получавате:

-        ќбучение по специално разработена от Д«аедно в часУ програма за ефективни учители Ц включва доказали се образователни модели като Дѕреподавай като лидерФ (ДTeaching as leadershipУ) и Universal Design for Learning;

-        ƒвугодишен трудов договор като учител в училище партньор на У«аедно в часФ;

-        ћенторска подкрепа от опитен професионалист;

-        —ертификат за педагогическа правоспособност в Ѕългари€, издаден от университет партньор на организаци€та (за участниците, които н€мат такава)

-        ‘инансов стимул от "«аедно в час" за периода на задължителното и присъствено л€тно обучение (юли Ц август 2020 г.);

-        –азвитие на професионални и лидерски умени€ - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

-        ќсъществ€ване на летен проект или стаж между двете години;

-        ƒостъп до общността на Д«аедно в часУ от над 400 участници и възпитаници на програмата;

-        ƒостъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и из€ва на международно ниво по време и след програмата;

-        ѕодкрепа за успешна реализаци€ след завършване на програмата.

 

 

 раен срок за приемане на кандидатури - 15.04.2020 г.

 

 

»нформаци€ може да получите в Д ариерен центърУ към Ќ—ј Д¬асил ЋевскиУ, ет. 1, ста€ 107, тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career.

 

 

 

19.03.2020 г.

 

 

 

 

 

    ¬сички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share