НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Правила за работа на Академичната библиотека в условия на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми колеги,

     За Ваше улеснение публикуваме правила за работа на Академичната библиотека в условия на извънредна епидемична обстановка.

1.Срокът на заетите книги се удължава автоматично за периода на епидемичната обстановка – 14.06.2020г. Книгите няма да се считат за просрочени.

2.Заемането на книги за дома се извършва след предварително уточнение на необходимите заглавия в електронния каталог на библиотеката. Каталогът е достъпен онлайн на сайта на НСА.

3.Получаването на книгите се извършва, като читателите изчакват реда си пред входа на библиотеката, при спазване на препоръчаната социална дистанция. В Заемна влиза по един читател, с маска и ръкавици.

4.Ползването на литература в Читалните се извършва само по предварително заявени заглавия, при спазване на дистанция и максимален престой 30 минути на човек.

5.Компютрите не се ползват.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share