НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Контакти

 

Ректорат на НСА

София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21,
Ректорат НСА, ет.1, Деловодство ст.111

Тел. централа: (02) 40 14 100, 0898 77 66 87,
0898 77 64 40

Ректор: тел/факс (02) 400 75 04


Карта от Google

Сграда Гургулят
София 1000, ул. "Гургулят" № 1

В момента в сградата се извършва основен ремонт

 
Карта от Google

Учебно-плувна база "Мадара"
София 1000, бул. "Прага" 21

Телефон: (02) 400 75 40УКарта от Google

Водна база Несебър 

Телефони:
Управител: 0898 77 66 94
Домакин: 0898 77 65 84Карта от Google

Високопланинска учебно-спортна база
"Проф. Иван Стайков" - Витоша


Телефони:
Мениджър: 0893 39 65 09
Управител - 0893 39 65 22
Домакин - 0898 77 65 96 


Карта от Google

Високопланинска учебно-спортна база
"Проф. Никола Хаджиев" - Боровец


Телефони:
Мениджър: 0892 25 13 91
Домакин: 0898 77 66 52 


Карта от Google

Планинска учебно-спортна база "Вихрен"

Телефони:
Мениджър: 0898 77 66 60
Управител: 0898 77 65 83


Карта от Google

 В сайта са посочени e-mail адресите на стотици преподаватели, центрове и звена.

Ето някои от тях:


Ректор

проф. Пенчо Гешев

rector@nsa.bg

Зам.Ректор по учебната работа

доц. Николай Изов

nikolay.izov@gmail.com

Зам.Ректор по научната и проектната дейност

проф. Татяна Янчева

tiancheva@prosport-bg.net

Зам.Ректор по Качество на обучението и акредитацията

проф. Апостол Славчев

slav_a@abv.bg

Помощник ректор

проф.Кирил Андонов

andonov@nsa.bg

Треньорски факултет

nsa_tf@nsa.bg

Учителски факултет

teachers@nsa.bg

Факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация

dekanatfkttsa@abv.bg

Департамент Езиково обучение и информациони технологии

Вихрен Димитров

vihren@nsa.bg

Учебен отдел

Албена Мутанова

uchebenotdel@nsa.bg

Финансово-счетоводен отдел

Николинка Любенова

nsa_fso@nsa.bg

Отдел "Администратовно-стопанска дейност"

Валентин Добрев

velentind@abv.bg

Системен администратор

Свилен Драмов

dramov@nsa.bg

Център по международна и проектна дейност

Ирина Радевска

intrelations@nsa.bg

Връзки с обществеността

Албена Мичева

press@nsa.bg
a_micheva@nsa.bg

Следдипломна квалификация

sdk@nsa.bg

Студентски съвет

studentscouncil@nsa.bg

Олимпийски клуб

olympijskiklub@nsa.bg

Библиотека

Надежда Арсова

library@nsa.bg

Издателско-документален комплекс

nsapress@nsa.bg

Кариерен център

доц. Иван Сандански

career@nsa.bg

Интернет сайт на НСА

инж. Николай Йорданов

nick@nsa.bg


 

Сподели във Facebook Twitter Share