НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Управление по мандати

УПРАВЛЕНИЕ по МАНДАТИ

Георги Караиванов

Проф. Георги Георгиев Караиванов
Директор: 1 юли 1942 – 1 юни 1943 г.

Руси Радков Стоянов-Кряков

Проф. д-р Руси Радков Стоянов-Кряков
Директор: 21 септ. 1943 – 10 ян. 1945 г.

Кирил Атанасов

Доц. Кирил Петров Атанасов
временно директор: 11 ян. –5 ноем. 1945 г.

Драгомир Матеев

Проф. д-р Драгомир Матеев Стефанов
Директор и ректор: 6 ноем. 1945 – 30 юни 1962 г.

Зам.-ректори (24 окт. 1951 – 1954 г.)
проф. Георги Гиздов
доц. Васил Цонков
доц. Кирил Петров

Зам.- ректори (1 септ. 1954 – 1958 г.)
доц. Кирил Петров
ст.пр. Васил Недков
ст. пр. Димитър Дражев

Зам.- ректори (1 септ. 1958 – 1960 г.)
проф. Георги Гиздов
доц. Кирил Петров
доц. Николина Манчева

Зам-.ректори (1 юли 1960 – 1962 г.)
проф. Николина Манчева
ст.н.с. Кръстю Кръстев

Асен Гешев

Доц. Асен Иванов Гешев
Ректор: 1 юли 1962 – 30 юни 1968 г.

Зам.-ректори (1 юли 1962 – 1964 г.)
доц.Венцислав Ангелов
ст.н.с. Кръстю Кръстев
ст.н.с. Петко Щерев

Зам.-ректори (1 юли 1964 – 1966 г.)
ст.н.с. Любомир Илинов
ст.н.с. Петко Щерев

Зам.-ректори (15 юли 1966 – 1968 г.)
доц. Иван Стайков
ст.н.с. Любомир Илинов

Доц. Иван Костадинов Стайков
Ректор: 1 юли 1968 – 3 авг. 1975 г.

Зам.-ректори (1 юли 1968 – 1970 г.)
доц. Миролюб Кутинчев
ст.н.с. Любомир Илинов

Зам.-ректори (1 юли 1970 – 1972 г.)
доц. Миролюб Кутинчев
проф. Васил Цонков
ст.н.с. Любомир Илинов

Зам.-ректори (1 септ. 1972 – 1976 г.)
доц.Наталия Петрова
проф.д-р Добромир Добрев
ст.н.с. д-р Йордан Александров

Петър Слънчев

Проф. д-р Петър Великов Слънчев
Ректор: 4 авг. 1975 – 14 окт. 1979 г.

Зам.-ректори (4 авг. 1975 - 1976 г.)
доц. Наталия Петрова
проф. Райко Петров
ст.н.с. Йордан Александров
проф. Добромир Добрев

Зам.-ректори (1 юли 1976 – 1979 г.)
доц. Наталия Петрова
доц. Стефан Бобев
ст.н.с. Илчо Илиев

Проф. д.п.н. Никола Иванов Хаджиев
Ректор: 15 окт. 1979 – 21 апр. 1987 г.

Зам.-ректори (15 окт. 1979 – 1983 г.)
доц. Константин Наков
доц. Стефан Бобев
ст.н.с. Илчо Илиев

Зам.-ректори (1983 – 1987 г.)
проф. Крум Рачев
доц. Стефан Бобев
ст.н.с. д-р Кръстьо Кръстев
доц. Константин Наков

Райко Петров

Проф. Райко Петров Райков
Ректор: 22 апр. 1987 – 4 юни 1990 г.

Зам.-ректори (22 апр. 1987 – 4 юни 1990 г.)
доц. Георги Кабуров
доц. Климент Бойчев

Георги Кабуров

Проф. Георги Рангелов Кабуров
Ректор: 4 юни 1990 – 5 окт. 1999 г.

Зам.-ректори (4 юни 1990 – 1995 г.)
проф. Димитър Гюрков
проф. Рачо Косев
доц. Миньо Златанов
проф. Светослав Иванов

Зам.-ректори (31 окт. 1995 – 1999 г.)
доц. Милчо Миленски
проф. Светослав Иванов
проф. Димитър Кайков

Проф. д.п.н. Светослав Любомиров Иванов
Ректор: 6 окт. 1999 г. - 2 декември 2003 г.

Зам.-ректори (6 окт. 1999 г. - 6 дек. 2003 г)
доц. Лъчезар Димитров
доц. Йонко Йонов

Проф. Лъчезар Димитров
Ректор: от 3 декември 2003 г.

Зам.-ректори (от 6 дек. 2003 г)
доц. Лазар Каменов
проф. Петър Бонов
доц. Кирил Андонов

Зам.-ректори (от 17 декември 2007 г)
доц. Пенчо Гешев
проф. Петър Бонов
проф. Даниела Дашева
проф. Кирил Андонов
доц. Димитър Михайлов

Проф. Пенчо Гешев, доктор
Ректор: от 17 февруари 2012 г.

Зам.-ректори (от 28 февруари 2012 г.)
доц. Николай Изов
проф. Даниела Дашева, дн
проф. Димитър Михайлов

Помощник-ректор
проф. Кирил Андонов, дн

Зам.-ректори (от 20 януари 2016 г.)
доц. Николай Изов
проф. Татяна Янчева
проф. Апостол Славчев

Помощник-ректор
проф. Кирил Андонов, дн

Портрети на бившите ректори на НСА, дело на художника Борис Пелев


Проф. Георги Караиванов


Проф. д-р Руси Радков


Проф. Драгомир Матеев


Доц. Асен Иванов Гешев


Проф. Иван Стайков


Проф. Петър Слънчев


Проф. Никола Хаджиев


Проф. Райко Петров


Проф. Георги Кабуров

??????? ??? Facebook Twitter Share