НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5111808 Картинка 10518236 Картинка 5502114 Картинка 3754629 Картинка 9212771 Картинка 11821039 Картинка 4140259 Картинка 12051044 Картинка 7576988 Картинка 1473747

Закрита лекоатлетическа пистаПРАВИЛНИК
ЗА РЕДА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТАТА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА

Закритата лекоатлетическа писта е предназначена за провеждане на учебни занимания по лека атлетика със студентите от НСА и тренировъчна дейност при спазване на следните изисквания:

1.0бщи правила
1. Ползването на пистата става по изготвен и утвърден график за учебните часове и тренировъчни занимания по лека атлетика. Не се разрешава ползването й за други цели - състезания, учебни и тренировъчни занимания по други спортове без разрешение на ръководството на катедра Лека атлетика.
2. Пистата се отключва и заключва съгласно графика от дежурен представител на катедра Лека атлетика.
3. Влизането в пистата става единствено през входа, намиращ се от страната на хандбалната зала.
4. Спортните обувки и екипировка са задължителни за ползващите пистата.
5. Абсолютно е забранено пушенето в закритата писта.
6. Не се разрешава внасянето и консумирането на закуски, кафе и напитки на пистата.

II.Изисквания по време на учебните часове
1. Дрехи, обувки, спортни сакове и други лични вещи на студентите се оставят на балкона и се пазят от дежурен студент.
2. Студентите от учебните групи чакат водещия си преподавател на балкона и слизат на пистата само по негова покана.
3. Преподавателите да не допускат на пистата студенти, в това число и освободените от практически занимания, без необходимата спортна екипировка.
4. Провеждането на тренировъчна дейност в закритата лекоатлетическа писта по време на учебни занимания е забранено.
5. След приключване на учебния час преподавателите да съдействат за поставане на ползваните уреди и съоръжения на определените за това места.

III.Изисквания при тренировъчната дейност
1. Заниманията по спортно усъвършенстване и тренировките по лека атлетика се провеждат съгласно утвърдения график, под ръководството на преподавател-треньор, упълномощен от катедрата.
2. Провеждането на тренировки от състезатели извън лекоатлетическия клуб при НСА се допуска само с разрешение на ръководството на Катедрата. Тази категория атлети, включително и състезателите от Академик, заплащат такса за ползване на пистата, като получават пропуск за влизане на пистата в часовете съгласно утвърдения график. Състезатели с пропуск, но без треньор не се допускат на пистата.
З.Тренировъчните занимания, трябва да приключат не по-късно от 19 часа, като до това време всички ползвани уреди и съоръжения се поставят на определените им места.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share