НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7293772 Картинка 6534599 Картинка 869165 Картинка 2695549 Картинка 4492679 Картинка 1836048 Картинка 4721997 Картинка 5173343 Картинка 6228796 Картинка 3571399

Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев   проф. Иван Стайков   проф. Ема Герон   проф. Райко Петров   проф. Никола Хаджиев   проф. Георги Кабуров   проф. Цветан Желязков   проф. Михаил Бъчваров   проф. Янош Брогли  

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
??????? ??? Facebook Twitter Share