НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Управителен съвет на ФУНИС

ФЕДЕРАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ СИНДИКАТИ (ФУНИС)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
АКАДЕМИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНИС ПРИ НСА „В. ЛЕВСКИ”

 

 • Председател: доц. Стайко Цонев, доктор
 • Секретари: гл. ас. Иван Мардов, доктор
 • ст. пр. Румяна Йонкова

Членове:

 • проф. Владимир Цветков, доктор
 • проф. Петър Банков, доктор
 • доц. Веселин Петров, доктор
 • доц. Елена Николова, доктор
 • доц. Елеонора Милева, доктор
 • доц. Златко Джуров, доктор
 • доц. Йонко Йонов, доктор
 • доц. Лъчезар Захариев, доктор
 • доц. Михаил Галов, доктор
 • доц. д-р Росица Коларова, доктор
 • Доц. Симеон Йорданов, доктор
 • доц. д-р Теодор Миндов, доктор

 

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share