НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Служба Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

 

Красимир Деливерски – Ръководител служба
Сграда Ректорат
Комплекс Закрити спортни съоръжения, II етаж
тел. (02) 40 14 286
факс (02) 400 75 06
Работилници
     - дърводелска работилница
     - шлосерска работилница
     - топлотехник
     - електротехник
     - поддръжка
     - електроженист

тел. (02) 40 14 321

Сподели във Facebook Twitter Share