НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Атестация

Преподаватели   Служители  
 

Факултетни комисии по атестиране за мандат 2016-2020 г.

 

Комисия по Атестиране към Учителски факултет е избрана на заседание на факултетния съвет на УФ, проведен на 14.09.2016 г. в следния състав:

1

Доц. Цанко Цанков, доктор - председател

2

Проф. Татяна Янчева, ДН

3

Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор

4

Доц. Цанко Цанков, доктор

5

Доц. Валентин Фильов, доктор

6

Доц. Каролина Лазарова, докторКомисия по Атестиране към Треньорски факултет е избрана на заседание на факултетния съвет на ТФ в следния състав:

1

Доц. Лъчезар Стефанов, доктор - председател

2

Доц. Евтим Лефтеров, доктор

3

Доц. Цветанка Захариева, доктор

4

Доц. Иван Колев, доктор

5

Доц. Иван Славчев, докторКомисия по Атестиране към КТТСА е избрана на заседание на факултетния съвет на КТТСА в следния състав:

1

Проф. д-р Диана Димитрова, доктор - председател

2

Доц. Петър Зографов, доктор

3

Проф. Бонка Димитрова, доктор

4

Доц. Незабравка Генчева, доктор

5

Проф. Зоя Горанова, ДН

6

Доц. Йордан Донев, доктор

??????? ??? Facebook Twitter Share