НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Научни прояви в НСА


Проява

Организатор

Дата

Допълнителна информация

 

Международна научно-практическа конференция
"Актуални проблеми на физическата култура"
Кат. "Теория на физическото възпитание"

17-18. 03.2017

ТУК

Конференция "Личност,мотивация, спорт" Кат. "Психология, педагогика, социология"

21.04.2017

ТУК

Научна конференция „Актуални проблеми на спортната подготовка"

Кат. „Теория на спорта“

27.04.2017

ТУК

XXXIX Международна конференция "Лека атлетика и наука" Кат. "Лека атлетика"

16.05.2017

ТУК

Конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал"

Кат. "Баскетбол, волейбол, хандбал"

18.05.2017
студенти

19.05.2017
преподаватели

Ежегодна научна конференция на катедра „Анатомия и Биомеханика“

Кат. "Анатомия и биомеханика"

30.05.2017

Заседателна зала, блок 70 от 13:00 часа

Конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука” и „Специфика на подготовката в различните спортни дисциплини”

Кат. „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”

12-13.10.2017

 

 

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share