НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6028524 Картинка 1189125 Картинка 2818903 Картинка 9480525 Картинка 1895926 Картинка 6906573 Картинка 5273092 Картинка 10744321 Картинка 2501138 Картинка 1801222

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044127

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.07.2015
Предмет: Публична покана - „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения, УПИ II, кв. 25, м. „Студентски град“, гр.София”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2016 Информация за приключил договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
14.08.2015 Договор ОП-34/14.08.2015 - БСК инженеринг АД, ЕИК:130188559, код:71520000
13.08.2015 Протокол на комисия - СЛ-2457/13.08.2015 г.
22.07.2015 Документация за участие. Услуга с код 71520000 „Строителен надзор”.
22.07.2015 Публична покана ЗП-1606/22.07.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: Владимир Ачов, тел.: 02 4014380, E-mail: vladiachov@abv.bg, София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408, 0893338379
 
??????? ??? Facebook Twitter Share