НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1750779 Картинка 9498953 Картинка 7074820 Картинка 2042898 Картинка 798996 Картинка 5109606 Картинка 7447797 Картинка 10538316 Картинка 5304469 Картинка 7371376

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9049228

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.12.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.10.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
28.09.2016 Информация за приключил договор
12.09.2016 Предизвестие ИЗХ-818/09.09.2016 г. за предсрочно прекратяване на договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
12.01.2016 Договор ОП-9/12.01.2016 г. Бонус 96 ООД, ЕИК:121270021
08.01.2016 Протокол на комисия СЛ-11/08.01.2016 г.
05.01.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-3/05.01.2016 г.
29.12.2015 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-1428/29.12.2015 г.
23.12.2015 ценова оферта
23.12.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с основен код по CPV 44100000
23.12.2015 Публична покана ЗП-2680/23.12.2015г. Лице за контакти и допълнителна информация:проф. Кирил Андонов, 0898 776694 , E-mail: lirik54@abv.bg, София Студентски град, Ректорат НСА, ет.3
 
??????? ??? Facebook Twitter Share