НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2589634 Картинка 3199045 Картинка 9518703 Картинка 2986718 Картинка 9506637 Картинка 8231187 Картинка 1700857 Картинка 1204045 Картинка 7223480 Картинка 7036140

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 720855

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.03.2016
Предмет: Обществена поръчка - Покривни и изолационни ремонтни работи на сградите на НСА „Васил Левски“ в гр.София - АОП: 00566-2016-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-13/10.01.2018г.
16.05.2016 Договор ОП-19/16.05.2016 г. - ЕТ „Реале” - Александър Александров ЕИК:121694358 код:45261000
25.04.2016 Решение за класиране ЗП-714/25.04.2016
25.04.2016 Протокол 2 на комисия - СЛ-2080/25.04.2016 г.
19.04.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-419/19.04.2016 г.
19.04.2016 Протокол 1 на комисия - СЛ-1935/19.04.2016 г.
11.04.2016 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-384/11.04.2016
21.03.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
21.03.2016 Обявление за ОП ИЗХ-306/21.03.2016
21.03.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-545/21.03.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45261000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share