НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2430363 Картинка 12194289 Картинка 10598599 Картинка 10845350 Картинка 8799615 Картинка 4257008 Картинка 10103063 Картинка 3574699 Картинка 4423882 Картинка 1131595

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 726920

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - „Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2016 г. включени в Решения на Министерски съвет №551/2014 г. и №278/2015 г.“ - АОП 00566-2016-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
17.10.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-945/17.10.2016 г.
22.06.2016 Договор ОП-23/21.06.2016 г. - Мира Фууд ЕООД, ЕИК 202604179, код:15000000
16.05.2016 Решение за класиране ЗП-1002/16.05.2016 г.
16.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2435/16.05.2016 г.
10.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-471/10.05.2016
10.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2264/10.05.2016 г.
11.04.2016 ценова оферта
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-382/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-633/11.04.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share