НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4943971 Картинка 12318609 Картинка 2467086 Картинка 11614938 Картинка 7705302 Картинка 11565189 Картинка 5111300 Картинка 2966968 Картинка 9432396 Картинка 9953486

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 837474

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.03.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2018 г. - АОП 00566-2018-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.10.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-890/04.10.2018г.
18.06.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-579/14.06.2018 г
18.06.2018 Договор ОП-18/07.06.2018 г. Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, код: 15000000
18.05.2018 Решение за класиране ЗП-945/17.05.2018 г.
18.05.2018 Доклад на комисия СЛ-1948/17.05.2018 г.
18.05.2018 Протокол 3 на Комисия
18.05.2018 Протокол 2 на Комисия
11.05.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-475/11.05.2018 г.
30.04.2018 Протокол 1 на комисия СЛ-1642/30.04.2018 г.
27.03.2018 Проект на договор (образец №5)
27.03.2018 Електронен ЕЕДОП
27.03.2018 Ценово предложение
27.03.2018 Начална страница
27.03.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
26.03.2018 Обявление за ОП ИЗХ-301/23.03.2018 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
26.03.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-508/23.03.2018 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share