НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1947308 Картинка 2553311 Картинка 9228373 Картинка 3866811 Картинка 7154081 Картинка 6587016 Картинка 1158997 Картинка 8185272 Картинка 11109856 Картинка 6953949

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 870769

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.09.2018
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“, AOП 00566-2018-0012
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.01.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
19.12.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-1007/19.12.2019
25.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-66/25.01.2019 г.
25.01.2019 Договор ОП-11/22.01.2019 г. Крисбауен ЕООД, ЕИК:203930402, код: 45000000
14.12.2018 Решение за класиране ЗП-2215/14.12.2018 г.
14.12.2018 Доклад на комисия СЛ-4498/07.12.2018 г.
14.12.2018 Протокол 3 на Комисия
14.12.2018 Протокол 2 на Комисия
19.11.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-1055/19.11.2018 г.
12.11.2018 Протокол 1 на Комисия СЛ-4055/12.11.2018 г.
15.10.2018 Окончателно становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП ВХ-1059/15.10.2018 г.
03.10.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
03.10.2018 Приложение към договора за ОП
03.10.2018 Приложение към договора за ОП
03.10.2018 Проект на договор
03.10.2018 Техническо предложение
03.10.2018 Ценово предложение
03.10.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
03.10.2018 начална страница документация за участие
03.10.2018 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП ВХ-987/01.10.2018 г.
03.10.2018 Обявление за ОП ИЗХ-885/03.10.2018 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
03.10.2018 Решение ЗП-1530/03.10.2018 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share