НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12103428 Картинка 2978498 Картинка 1283423 Картинка 3868529 Картинка 1069959 Картинка 11088396 Картинка 1924475 Картинка 2103970 Картинка 217136 Картинка 1079931

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 972111

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.04.2020
Предмет: Публично състезание - Ремонт и боядисване на покриви на обекти на НСА „Васил Левски” - АОП-00566-2020-0005
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.08.2020 Договор ОП-25/03.08.2020 г. с КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК:BG203400820, с код 45261000, по обособена позиция 4 "Ремонт на ламаринени покриви на НСА"
04.08.2020 Договор ОП-24/03.08.2020 г. с БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009 ЕООД, ЕИК:200982828, с код 45261000, по обособена позиция 3 Ремонт на покрив на Плувен басейн НСА, гр.София,бул.“Прага“ №21;
04.08.2020 Договор ОП-23/03.08.2020 г. с Рем - Строй 71 ЕООД, ЕИК:200914332, с код 45261000, по обособена позиция 2 Ремонт на покрива на Многофункционална спортна зала на НСА в гр.София, Студентски град
04.08.2020 Договор ОП-22/03.08.2020 г. с Зенит 2 ООД, ЕИК:120559699, с код 45261000, по обособена позиция 1 Ремонт на покрива на столова във Водна учебно-спортна база "Несебър"
04.08.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-574/04.08.2020
07.07.2020 Съобщение ИЗХ-489/07.07.2020 г. по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Щастие Проект" ЕООД
19.06.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-625/19.06.2020 г.
19.06.2020 Протокол №7 на комисия СЛ-1874/18.06.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
19.06.2020 Протоколи 1 и 6 на Комисията
30.04.2020 Разяснение по чл 180 ал.1 от ЗОП ИЗХ-341/30.04.2020 г.
13.04.2020 Проект на договор за обособена позиция 4
13.04.2020 Проект на договор за обособени позиции1, 2 и 3
13.04.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 4 Ремонт на ламаринени покриви на НСА
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 3 Ремонт на покрив на Плувен басейн НСА, гр.София,бул.“Прага“ №21
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 2 Ремонт на покрива на Многофункционална спортна зала на НСА в гр.София, Студентски град
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 1 Ремонт на покрива на столова във Водна учебно-спортна база "Несебър", гр.Несебър
13.04.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
13.04.2020 Начална страница на документацията за участие
13.04.2020 Обявление за ОП ИЗХ-316/13.04.2020 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
13.04.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-411/13.04.2020 г., Строителство с основен код 45261000
??????? ??? Facebook Twitter Share