НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 976669

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.05.2020
Предмет: Публично състезание - Ремонт на Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21 - АОП 00566-2020-0006
Състояние: Отворена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.05.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
12.05.2020 Техническо предложение, ценово предложение и проект на договор по Обособена позиция № 2 „Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна”
12.05.2020 Техническо предложение, ценово предложение и проект на договор по Обособена позиция № 1 „Строително ремонтни работи по сградата”
12.05.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж. Владимир Ачов, 0893 338379, vladiachov@abv.bg и София бул. Прага 21 доц.Йордан Донев 0895 72 71
12.05.2020 Начална страница на документацията за участие
12.05.2020 Обявление за ОП ИЗХ-350/12.05.2020 г. - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
12.05.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-439/12.05.2020 г., Строителство с основен код 45000000
??????? ??? Facebook Twitter Share