НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 164871 Картинка 9979166 Картинка 5397497 Картинка 3294834 Картинка 9289029 Картинка 2089442 Картинка 8381133 Картинка 9412963 Картинка 2344891 Картинка 4140631

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 552481

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Избор на изпълнител, които да извършва СРР и СМР в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” - обособена позиция 1 - ГРУБ СТРОЕЖ, ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.09.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.06.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-619/21.06.2016
10.05.2016 Допълнително споразумение за предсрочно прекратяване на договор ОП-18/10.05.2016
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
09.04.2015 Плащания м.03.2015
03.10.2014 Договор 41/10.10.2013 г. - Елит КНС ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share