НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1047546 Картинка 1375207 Картинка 2326211 Картинка 3089780 Картинка 3608880 Картинка 11713782 Картинка 497329 Картинка 5484773 Картинка 7554881 Картинка 933156

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9035514

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г.
Състояние: Оттеглена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.11.2014 Протокол на комисия
11.11.2014 Разяснение ИЗХ-1034/11.11.2014
04.11.2014 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg
04.11.2014 Ценова оферта
04.11.2014 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share