НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1670956 Картинка 4737857 Картинка 2859880 Картинка 3328140 Картинка 11763707 Картинка 4859816 Картинка 3591366 Картинка 753348 Картинка 8107205 Картинка 1592586

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9036459

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г. - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.01.2016 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
11.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
23.12.2014 Договор №ОП-20/23.12.2014 г. за доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г.
05.12.2014 Протоколи на Комисия
24.11.2014 Ценова оферта
24.11.2014 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg
24.11.2014 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share