НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Състав на Академичния съвет

На 19 декември 2019 г. Общото събрание на НСА „Васил Левски“ избра и утвърди със свое решение нов Контролен съвет и нов Академичен съвет с мандат 2019-2023 година.

Контролен съвет:
Председател: Доц. Евтим Лефтеров
Заместник-председател: Доц. Емил Аврамов
Членове: Доц. Руслан Христов, Доц. Диана Добрева-Попова, Виктория Георгиева-студент

 

С Ъ С Т А В
на Академичен съвет на НСА „Васил Левски“ за мандат 2019 – 2023 год.

1.    проф. Николай Кирилов Изов, доктор
2.    проф. Апостол Николов Славчев, доктор                            
3.    проф. Бисер Максимов Цолов, дн                                         
4.    проф. Даниела Станимирова Дашева, дн               
5.    проф. Даниела Тодорова Любенова, доктор           
6.    проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор 
7.    проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
8.    проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор      
9.    проф. Кирил Георгиев Андонов, дн   
10. проф. Красимир Лазаров Петков, дн
11. проф. Марин Георгиев Гъдев, дн
12. проф. Николай Емилов Попов, дн
13. проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
14. проф. Пенчо Георгиев Гешев, доктор           
15. проф. Свилен Емилов Нейков, дн
16. проф. Татяна Станчева Янчева, дн                
17. доц. Албена Владимирова Александрова, доктор 
18. доц. Александър Методиев Шопов, доктор  
19. доц. д-р Велизар Цолов Михайлов, доктор
20. доц. Галина Стоянова Очева, доктор
21. доц. Георги Иванов Сергиев, доктор 
22. доц. Георги Йорданов Божилов, доктор       
23. доц. Емил Теодоров Атанасов, доктор          
24. доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов, доктор
25. доц. Иван Колев Иванов , дн
26. доц. Йордан Димитров Донев, доктор
27. доц. Кръстьо Тодоров Згуровски, доктор
28. доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор                                   
29. доц. Стефка Колева Джобова, доктор                       
30. доц. Тодор Желязков Маринов, доктор         
31. доц. Цанко Ангелов Цанков, доктор               
32. гл. ас. Димитър Павлов Павлов, доктор       
33. гл. ас. Радослав Митков Пенов, доктор         
34. гл. ас. Сашо Георгиев Чанев, доктор 
35. гл. ас. Тереза Мончева Маринова, доктор                
36. Илиян Кирилов Карапанов                              
37. Николинка Колева Любенова                          
38. Благовест Тодоров Кожухаров                                    
39. Вероника Стайкова Стайкова             
40. Димитър Костадинов Полков                                      
41. Иван Божидаров Пенков                                                          
42. Ивелина  Хараламбова Димитрова                          
43. Изабела Иванова Недкова

??????? ??? Facebook Twitter Share