НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Съобщения

 

Нормативна база Справочници Процедури и изисквания Съобщения Контакти Прием в ДФО

 

=======================================================

Преподавателите, които желаят да им бъдат създадени виртуални аудитории в интернет базираната система за предоставяне на учебни материали на студентите и за провеждане на тестови изпити е необходимо да изпратят електронно съобщение (email) до администратора на платформата за дистанционно обучение ас. Милена Кулева mil3na@gmail.com със следната информация:

За студенти от ОКС “Магистър“

- Име на специалността (магистърската програма);

- Форма на обучение (редовна, задочна);

- Име на учебната дисциплина (модул от магистърската програма).

За студенти от ОКС “Бакалавър“

- Име на учебната дисциплина;

- Факултетен номер, име и фамилия на студентите.

Център за дистанционно и електронно обучение

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share