НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Контакти

Нормативна база Справочници Процедури и изисквания Съобщения Контакти Прием в ДФОРъководител на ЦДЕО: проф. Огнян Миладинов, ДН
GSM: +359898776053
Тел.: (+359) 02 4014 (214, 341)

Педагогически експерт към ЦДЕО: Михаил Кончев, доктор
GSM: +359897313820

Администратор на интернет базираната платформа
за дистанционно обучение: ас. Милена Кулева, доктор
GSM: +359898776665
e-mail: mil3na@gmail.com 

Технически секретар на ЦДЕО: Петя Нягин
GSM: +359892299867
Тел.: (+359) 02 4014 (393)E-mail: cdeo@nsa.bg

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share