НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Прием в Дистанционна форма на обучение

 
Нормативна база Справочници Процедури и изисквания Съобщения Контакти Прием в ДФО

 През 2017/18 учебна година обучение в дистанционна форма ще има в Магистърски програми „Спортен мениджмънт“, "Младежки дейности и спорт" и "Спорт, фитнес, здраве".

Обучението се провежда предимно в Интернет среда, като една трета от часовете, предвидени в учебния план са присъствени – общо около три седмици за целия курс на обучение. За всички дисциплини в програмата са разработени електронни учебници и други образователни материали, които ще бъдат достъпни за студентите през специализирана интернет базирана платформа.

Кандидат студенти, завършили ОКС „Бакалавър“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ или в друго висше училище по професионални направления и специалности, акредитирани в НСА, се обучават два семестъра изцяло в дистанционна форма. Завършилите ОКС „Бакалавър“ в други професионални направления и специалности се обучават допълнително един адаптивен семестър изцяло в присъствена форма.

Срокове за подаване на документи за прием:

За обучение в адаптивен семестър /за студенти завършили различна специалност /

- Подаване на документи - 28.08.2017 г. – 12.09.2017 г.

- Комисия по прием на студенти - 13.09.2017 г.

- Изготвяне на заповед за прием – 13.09.2017 г.

- Записване за адаптивен семестър – 14 - 15.09.2017 г.

- Начало на учебния семестър – 15.09.2017 г.

 

За обучение в дистанционна форма

- Подаване на документи – 28.08.2017 г. – 27.09.2017 г.

- Комисия по прием - 29.09.2017 г.

- Изготвяне на заповед за прием – 29.09.2017 г.

- Записване за държавна поръчка – 02-04.10.2017 г.

- Записване за платено обучение – 05-11.10.2017 г.

- Начало на учебната година – 06.11.2017 г.

 


Забележка

  • Кандидат студентите задължително попълват АНКЕТА за готовност за обучение в дистанционна форма. Анкетата можете да попълните ТУК.

 

За контакти:

· Център Магистри: 02 4014 316

· Координатор МП „Спортен мениджмънт“ - доц. Иван Славчев, доктор

Служебен телефон: 02 4014 398

Електронна поща: islavchev@nsa.bg

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share