НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Исторически бележки

1942 - 1953 г. Държавно висше училище за телесно възпитание   1953 - 1972 г. Висш институт за физическа култура   1972 - 2002 г. ВИФ -структура в Единния център и Академия   Управление по мандати   Източници  

60 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

проф. Райна Бърдарева, проф. Райко Петров

 

Този летопис, сътворен с чувство за дълг, има стремежа да напомни рождението на Националната спортна академия – 15 ноември 1942 г., и изпрати послания. Разбираемо е: и в нашето Ново време се нуждаем от Завет, написан в контекста на натрупаната мъдрост. Доколкото всеки летопис е поука, си служим с миналото, кога скромно, кога впечатляващо, дало право на училището ни да битува като единствено.

Понеже парадност и чувства са опозиции, с които човечеството живее, тематиката търси твърдения за градеж и добро. Оценката е по хилядолетната съподчиненост – човек-общество, човекът – “мяра за всички неща” и обществото – мъдро и неблагочестиво, с присъщите му времеви предели.

Предел е и учреденото преди 60 години Държавно висше училище за телесно възпитание (ДВУТВ). Предел за идеи, събития и безкористни личности. Като първите: проф. Георги Караиванов, проф. д-р Руси Радков, проф. Георги Гиздов, доц. Борислав Йорданов, доц. Димитър Григоров, и стотиците след тях обединени от премислено отношение – да надмогнат старите рефлексии и дадат нов статут на телесното възпитание. За тях и възторгът от духовния им подвиг са следващите страници!

                                От авторите


 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Държавно висше училище по телесно възпитание (1942 - 1953)

Висш институт за физическа култура "Георги Димитров" (1952 - 1972)

ВИФ "Г.Димитров" - система в Единния център и Академия (1972 - 2002)

Управление по мандати

Източници

 

 

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share