НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3829786 Картинка 10000156 Картинка 9485810 Картинка 7689891 Картинка 8426507 Картинка 10705511 Картинка 10175013 Картинка 4983128 Картинка 5561426 Картинка 12026721

Обща информация

Уважаеми кандидат-студенти,

На 5.05.2020 г. бяха утвърдени новите правила за кандидатстване в НСА „В. Левски“. Промяната в изискванията се наложи във връзка с епидемичната обстановка в страната и предприетите мерки за ограничаване на заболяването COVID 19. Постарахме се да облекчим значително процедурата за кандидатстване, но едновременно с това да запазим обективността при формирането на състезателния бал и класирането на кандидатите.

1.     Ще имате три възможности за подаване на документи за кандидатстване в периода 22 юни – 10 юли 2020 г.:

-         онлайн, на интернет адрес, който ще бъде обявен като линк на сайта на НСА „В. Левски“;

-         в сградата на Ректората на НСА „В. Левски“;

-         в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) в страната.

2.     Формирането на състезателния бал ще става на базата на оценки от дипломата за завършено средно образование, вкл. ДЗИ. Единствено при кандидатстване за специалност „Спорт“ (треньор по вид спорт) ще е необходимо попълване на декларации с информация за Вашите спортни постижения. Посочените декларации и начина за формиране на оценката по вида спорт, който сте избрали, ще бъдат публикувани на сайта на НСА „В. Левски“ до 8.06.2020 г. Имайте предвид, че заявените данни в декларациите трябва да бъдат доказани чрез съответни документи при Вашето записване.

Надяваме се, че с направените промени в кандидатстудентската кампания ще улесним Вашето кандидатстване. Благодарим Ви, че избрахте НСА „В. Левски“ и Ви пожелаваме успех.

 

За информация:

Координатор „Кандидатстудентска кампания“:

ksk@nsa.bg

 

При възникнали технически грешки или затруднения с
подаването на документи и проверка на резултати онлайн, можете да се
свържете с нас на тел: 0895511544

 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 

 

БЮРА 

 НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ  

 

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com   и национален телефон на ЦКПИ -  0879 120 470 за информация

 

Благоевград,  бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 29,  /Партер/, / информация  на тел. 0887 / 886 012  след 17.00 часа/

Бургас,  бул. “Гладстон” 47,  / Младежки културен център /, тел. 0888 / 759 750 и 0898 /  701 664 и 0888 / 305 539

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 612 266

Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287

                ул. ”Христо Ботев” 19, ВТУ"Св.св Кирил и Методий", Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287, (от  08.06.2020 г.)

Видин,  ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327 768

Враца, ул."Мито Орозов" № 59,  ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"- филиал Враца, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

Габрово, Площад 1-ви май № 1 В, ет.2.,  тел.  0878 / 26 42 02

                ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел.  0878 / 26 42 02, (от  08.06.2020 г.)

Добрич, ул. България 1, /Централна кооперативна банка/,  офис 813, тел.  058 / 580 623, 0899 / 298 593 и  0876 / 650 417

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ;  0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Кюстендил, ,ул. „Осми март” № 8,  тел. 0876 / 796 522

Ловеч,  ул.”Съйко Съев “ 31 / Технически колеж /, тел. 0886  / 430 997

Монтана,   ул.”Трети март”  98, ет.1., / Младежки дом / ,  тел. 0899 / 161 101

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата  Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

Перник,  площад Кракра, Общински младежки дом, тел.  0878 / 344 258 

Петрич,  ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”,/  вдясно от централния вход/, информация   на тел. 0887 / 886 012 

след 17.00 часа/

Плевен, бул. „Русе” № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /, тел. 0888 / 645 158

Разград, ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069

Русе,  ул. Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/, тел.  0887 / 176  353 и 0876 / 358 234

Силистра,  ул. Атанас Янков 48, учебен център „Фаворит“, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен,  бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2,  /Бивш  профсъюзен дом/,  тел. 0884 / 117 717

Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/,

тел. 042 / 257 103 и тел. 042 / 646 107 

Търговище, ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598

Шумен, ул. "Съединение”  105, / Младежки дом /,  тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

 

 

 

Документи
2020_ENGLISH
2020_ENGLISH
2020_GREEK
2020_GREEK
 
??????? ??? Facebook Twitter Share