НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебно-методичен отдел

Учебно-методичен отдел е един за цялата Академия и е пряко подчинен на Зам.-Ректора по учебната работа. Задължен е да организира и координира кандидатстудентската кампания, целия учебен процес със студентите и преподавателите, държавните изпити и дипломирането.

Албена Мутанова
Ръководител на Учебен отдел

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефони:
(02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Албена Захариева Мутанова – ръководител Учебен отдел, сграда Ректорат, ст. 109, І етаж,
Tел. (02) 4014(207)

Оля Тодорова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tel. (02) 4014(206)
Отговаря за: учебно разписание, академични справки, кандидатстудентска кампания

Лиляна Янева -инспектор УР
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tel. (02) 4014(206)
Отговаря за: учебно разписание, академични справки, кандидатстудентска кампания

Лидия Христова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: дипломиране, европейско дипломно приложение, кандидатстудентска кампания

Даниела Симеонова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: изпитни сесии, държавни изпити, кандидатстудентска кампания

Петя Жекова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: щатни и хонорувани преподаватели, кандидатстудентска кампания с чуждестранни студенти

Калина Миленска - инспектор УР
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tel. (02) 4014(221)
Отговаря за: учебно разписание, академични справки, кандидатстудентска кампания


Сподели във Facebook Twitter Share