НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Финансово-счетоводен отдел

Месечни отчети   Тримесечни отчети   Картови плащания чрез ПОС терминални устройства   Бюджет на НСА "Васил Левски"   Финансов отчет за 2016 година   Финансов отчет за 2015 година   Финансов отчет за 2014 година   Финансов отчет за 2013 година   Финансов отчет за 2012 година   СЕБРА  

 

Длъжност

Име

Тел.

Главен счетоводител Николинка Любенова

(02) 40 14 241

Зам. гл. счетоводител Надя Цветкова

(02) 40 14 240

Счетоводител-експерт МП и проекти Августа Стефанова

(02) 40 14 140

Счетоводител Емилия Кьосева

(02) 40 14 228

Счетоводител Антоанета Гергова

(02) 40 14 228

Счетоводител Елена Матейкова

(02) 40 14 346

Счетоводител Зорница Заркова

(02) 40 14 346

Счетоводител Нели Йорданова

(02) 40 14 245

Счетоводител Калина Александрова

(02) 40 14 245

Касиер-счетоводител Силвия Иванова

(02) 40 14 246

Касиер Мариела Петрова

(02) 40 14 229

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА НСА

Бюджетна банкова сметка
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"
Всички постъпления, без тези по Набирателната сметка


При заплащане по банков път на такса обучение студентите следва в банковия документ да посочат трите си имена, ЕГН, курс, семестър, факултетен номер и факултет.


Набирателна банкова сметка
BG 74 BN BG 9661 3300 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"
Постъпления за депозити за процедури по ЗОП, гаранции за добро изпълнение на договори

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕДЛАГА НОВА ФОРМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ - ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.

ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

  • 1. ГЛАВНА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
  • 2. СТУДЕНТСКА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
  • 3. БЛОК 15 – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
  • 4. БЛОК 61, ВХ.В – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
  • 5. БЛОК 61, ВХ.Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
  • 6. БЛОК 70, ВХ.А – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
  • 7. БЛОК 70, ВХ.В, Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
  • 8. ПЛУВЕН БАСЕЙН – БУЛ.“ПРАГА“ 21;

С КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ СЕ АДМИНИСТРИРАТ ВСИЧКИ ПРИХОДИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ, НАЕМ И ДЕПОЗИТ ОБЩЕЖИТИЯ, ТАКСИ КСК, ТАКСИ СДК, ТАКСИ ПЛУВАНЕ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ.`

ВИДОВЕТЕ БАНКОВИ КАРТИ, С КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СА УКАЗАНИ СЪС СТИКЕРИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЕКТИ.

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ЗА ТОВА КАСИЕРА С ОГЛЕД РАЗГРАНИЧАВАНЕ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share