НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сграда Гургулят

Сградата на ул Гургулят 1 се намира в центъра на София - зад 9-та френска гимназия и непосредствено до 1-ва градска болница.
Тя беше седалището на бившия Висш институт по физическа култура (ВИФ "Г.Димитров").
Адресът е: София 1000, Национална спортна академия.

Телефонна централа: 988-15-11(12,13)
Директен телефон: 987-87-73

 
 

 Днес в сградата на ул. Гургулят се помещават:


1 етаж

- 2 учебни зали - по педиатрия и гериатрия
- Кафе-бар

2 етаж

- Катедра Водни спортове - ръководител катедра и секретариат
- Зала по функционална диагностика - 513
- Голяма лекционна зала - 501
- Зали по спортен масаж - 2 броя
- Катедра Теория и методика на кинезитерапията -стая 302
- Зали за физиотерапия - 2 броя

3 етаж

- Деканат на Факултета по кинезитерапия
- Голяма заседателна зала
- Лекционни зали - 502, 503, 504
- Кабинет по рехабилитация
- Библиотека
- Кабинети на преподаватели по кинезитерапия
- Кабинет на ръководител катедра Теория и методика на кинезитерапията
- Учеба зала по кинезитерапия
- Кабинети на преподаватели по кинезитерапия

4 етаж - Кабинети на преподаватели по кинезитерапия

Сподели във Facebook Twitter Share