НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

21.05.2019 - Прием на магистри за учебната 2019/2020 година

ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 г.

 

Допълнително обучение /за студенти завършили различна специалност/

26.08. – 09.09.2019 г. – Подаване на документи

10.09.2019 г. – Комисия по прием на студенти

10.09.2019 г. – Изготвяне на заповед за прием

11-13.09.2019 г. – Записване за допълнително обучение

13.09.2019 г. – Начало на допълнителното обучение

 

Редовно, задочно и дистанционно обучение

26.08. – 30.09.2019 г. – Подаване на документи

01.10.2019 г. – Комисия по прием

01.10.2019 г. – Изготвяне на заповед за прием

02 – 04.10.2019 г. – Записване за държавна поръчка

07 – 11.10.2019 г. Записване за платено обучение

11.11.2019 г. – Начало на учебната година

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share