НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

17.10.2019 - СИД "Спортен травматизъм"

Първо занимание - 15.11.2019 г. ; 16.00 часа
Второ занимание - 22.11.2019 г.; 16.00 часа
Кабинет 319
Преподавател: проф. д-р Р. Коларов
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share