НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

5.11.2019 - Изпити за докторантски минимум

1. Професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“ на 18.11.2019 г. от 10.00 часа в 401 к-т, НСА „Васил Левски“, Студентски град.

2. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …., докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ на 18.11.2019 г. от 12.30 ч. в 401  к-т, НСА „Васил Левски“, Студентски град.

3. Професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия“ на 18.11.2019 г. от 13.00 часа в  заседателната зала на НСА „Васил Левски“, ул. Гургулят, 1. 

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056

За явяване на изпита трябва да подадете заявление, в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 12.11.2019 г.

 

Оценките по учебните модули трябва да са нанесени.

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share