НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

21.03.2020 - ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!!!

Национална спортна академия премина изцяло на дистанционна форма на обучение. За всички задължителни учебни дисциплини от летния семестър в ОКС „Бакалавър“ са създадени виртуални класни стаи. Студентите следва да посетят Интернет платформата за дистанционно обучение на адрес http://www.virtual.nsa.bg/. Входът в платформата е с:

потребителско име – факултетен номер

парола – ЕГН.

Подробностите относно обучението се уточняват с водещите преподаватели чрез комуникация в платформата.

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share