НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

21.05.2020 - Важно за студентите, които ще се освобождават от изпит по Спортна медицина

Студентите, които имат успех мн. добър 5 и нагоре от първите два колоквиума и се стремят към освобождаване от изпит по Спортна медицина, могат да положат тест върху материала за втория семестър (Хигиена на околната среда, Хигиена на храненето, Рани, Травми, Реанимация и Допинг). Крайната оценка ще се формира като средноаритметично от оценката от теста и тези от първите два колоквиума.

Тестът ще се проведе онлайн, на платформата virtual.nsa.bg на 28 май от 15 часа.

Списък на студентите, които могат да се възползват от тази възможност

 

 

Група

Име

Тест 1

Тест 2

1.

1

С.Райнов

33013

5

5

2.

1

Н.Чонгов

33313

5

5

3.

5

Д.Стоянов

33279

6

5

4.

7

П.Георгиев

32951

5

5

5.

7

Г.Карагьозов

33285

5

5

6.

7

К.Радков

33182

5

5

7.

8

Д.Георгиев

33248

6

6

8.

9

П.Пемов

33086

5

6

9.

10

М.Генадиев

33231

5

6

10.

11

Г.Христов

33597

6

5

11.

13

В.Енчева

32912

6

5

12.

14

В.Найденова

33211

6

6

13.

14

В.Стефанова

33206

4

6

14.

14

В.Станчева

33212

6

4

15.

14

М.Карамитева

33215

5

5

16.

14

Г.Георгиева

33240

6

6

17.

15

Е.Димова

33045

4

6

18.

15

К.Кръстева

33256

4

6

19.

15

М.Георгиева

32986

6

6

20.

15

Н.Димитрова

33163

5

5

21.

15

В.Тодорова

33255

5

5

22.

15

Н.Павлова

33253

5

5

23.

16

Б.Манолов

33353

6

5

24.

16

А.Станев

33355

5

5

25.

16

Й.Вучев

33464

6

6

26.

16

Н.Ангелов

33352

5

6

27.

19

С.Йовчева

33400

4

6

28.

19

М.Петрова

33411

4

6

29.

21

Д.Рамадан

33445

5

6

30.

21

П.Михайлов

33442

5

6

31.

21

К.Найденов

33443

4

6

 


 

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share