НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

11.06.2020 - ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 г.

 

Допълнително обучение /за студенти завършили различна специалност/

24.08. – 08.09.2020 г. – Подаване на документи

09.09.2020 г. – Комисия по прием на студенти

09.09.2020 г. – Изготвяне на заповед за прием

10-11.09.2020 г. – Записване за допълнително обучение

11.09.2020 г. – Начало на допълнителното обучение

 

Редовно, задочно и дистанционно обучение

24.08. – 30.09.2020 г. – Подаване на документи

01.10.2020 г. – Комисия по прием

02.10.2018 г. – Изготвяне на заповед за прием

05 – 07.10.2020 г. – Записване за държавна поръчка

08 – 13.10.2020 г. Записване за платено обучение

09.11.2020 г. – Начало на учебната година

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share